U foto arhivi SKC-a ima preko 60.000 negativa koji se odnose na period 1971-1999. Planirano je da se sav materijal skenira i postavi na sajt, ali zbog nedostatka sredstava realizacija plana je veoma usporena*Budući da je negativska građa dostavljena Arhivi bez korisnih oznaka, najviše vremena i energije troši se na raspoznavanje događaja na koje se odnose. Da bi se proces identifikovanja ubrzao, uporedo sa postavljanjem identifikovane građe, postavljaju se i snimci  neprepoznatih događaja kako bi posetioci sajta koji su u navedenom periodu posećivali programe SKC-a, ili učestvovali u njihovoj realizaciji,  mogli da ih prepoznaju i pomognu da se smeste u odgovarajući odeljak.
Da bi se stekao putpuniji uvid u sadržaj i obim građe i bez korišćenja upita za brzu pretragu, foto arhiva je organizovana na isti način kako je organizovan i odeljak sa listama/hronografijama realizovanih programa – prema redakcijama koje su dati događaj realizovale.

Posebne odredbe o uslovima i načinu  korišćenja ove građe biće objavljeni nakon usaglašavanja sa internim pravilnikom Arhive. Vlasnička prava SKC-a ne poništavaju autorska prava fotografa i drugih autora. Tamo gde su imena fotografa pouzdano poznata, navedena su u nazivu foldera. Međutim, tokom čitavog perioda rada SKC-a, pored službenih fotografa, povremeno su, manje ili više nezvanično, “upadali” i drugi fotografi. Istraživanje o tome je u toku, a svaka informacija sa strane je dobro došla)

*Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije pomoglo je delom sredstava realizovanje ovog projekta 2010. i 2012. godine