Kabare Crno brašno, autori: Milenko Jovanović, Miša Avramović i AKK; filmovi, događanje, komunikacija