Ivica Matić, Sarajevo: Nevina dama u zelenoj travi; 70 minuta projekcije igranih i eksperimentalnih filmova i susret sa jednim autorom Komunističkog filmskog centra u Sarajevu - Ivicom Matićem.

 Nevine dame u zelenoj travi  Nevine dame u zelenoj travi  Nevine dame u zelenoj travi
 Nevine dame u zelenoj travi  Nevine dame u zelenoj travi  Nevine dame u zelenoj travi
 Nevine dame u zelenoj travi  Nevine dame u zelenoj travi  Nevine dame u zelenoj travi
 Nevine dame u zelenoj travi  Nevine dame u zelenoj travi  Nevine dame u zelenoj travi
 Nevine dame u zelenoj travi  Nevine dame u zelenoj travi