Dr Ježi Plaževski (Jerzy Płažewski): Politički film kao jedna od dominantnih tema svetskog filma, predavanje
Atentat (L'Attentat), r. Iv Boase (Yves Boisset), Francuska, 1972; projekciji prisustvuje i autor