STAFF - Studentski amaterski filmski festival, umetnički direktor: Sava Trifković
26. 04. 1974
Filmovi u konkurenciji;
Studija filmova iz zvanične selekcije, žiri: Dušan Stojanović, Milan Damnjanović, Anita Varga, Sava Trifković
27. 04. 1974
Dr Dušan Stojanović: O semiološkom pristupu filmu, predavanje
Retrospektiva najznačajnijih jugoslovenskih amaterskih filmova
Retrospektiva filmova sa GEF-a 1962-1969 (autori: Mihovil Pansini, Vladimir Petek, Tomislav Gotovac, Ivo Martinac)
28. 04. 1974
Informativna sekcija; non-stop projekcije, retrospektiva STAFF-a, filmovi u konkurenciji