Filmska adaptacija literarnog dela, uvodna reč: Vuk Babić; film:
Svadba, r. Bajo Šaranović, po romanu Mihaila Lalića (Filmforum i Stručna tribina filmskih radnika Srbije)