To se ne sme ponoviti - fašizam na filmu; učesnici debate: Oskar Davičo, Boda Marković, Bogdan Kalafatović, Dragoslav Grujičić (u saradnji sa Tribinom); filmovi:

19. 01. 1976
To se ne sme ponoviti, dokumentrani dugometražni film
Noćni portir (Il portiere di note), r. Lilijana Kavani (Liliana Cavani), Italija, 1974.

20. 01. 1976
Majn Kampf (Den blodiga tiden), r. Ervin Leser (Erwin Leiser), dugometražni dokumentarni film, 1960.
Nirnberški proces (Judgement at Nuremberg prevođen i kao Suđenje u Nürnbergu), r.  Stenli Kramer (Stanley Kramer), dugometražni dokumentarni film, SAD, 1961.
Sumrak bogova (La caduta degli dei), r. Lukino Viskonti (Luchino Visconti), 1969.