30 godina neimarstva Jugoslavije na filmu; filmska smotra u tri sekcije: Opšta sekcija,
Sekcija Omladina gradi domovinu, Međunarodna sekcija - Inovacije u građevinarstvu