Predstavljanje autora: Luc Beker (Lutz Becker), London, V. Britanija; razgovor i projekcija filma Umetnost u revoluciji (u saradnji sa Stručnom tribinom UFTRS)