V međunarodni festival amaterskog filma (u saradnji sa Kino-klubom Beograd)
21. 05. 1976
Video program Kino-kluba Beograd

22. 05. 1976
Program filmova iz informativne selekcije
Program amaterske televizije
Svečano otvaranje
Program filmova u zvaničnoj konkurenciji

23. 05. 1976
Razgovor sa članovima žirija
Program amaterske televizije
Završni program: projekcija nagrađenih filmova