Ciklus Alfred Hičkok (Alfred Hitchcock), filmovi:

Frenzi (Frenzy), V. Britanija, 1972.
Čovek koji je suviše znao (The Man Who Knew Too Much), V. Britanija, 1934.
Gospođa koja nestaje (The Lady Vanishes), V. Britanija, 1938.
Sabotaža (Saboteur), V. Britanija, 1939.