Ciklus Portret: Reditelj Sem Pekimpo (Sam Peckinpah), uvodna reč: Severin M. Franić; filmovi:
Šampion rodea (Junior Bonner), SAD, 1972.
Psi od slame (Straw Dogs), SAD, 1971.
Beg (The Getaway), SAD, 1972.