Istorija SKJ (Savez komunista Jugoslavije), četiri programa dokumentarnih filmova