Aleksandar F. Stasenko, Split , SR Hrvatska - kratki filmovi:
Sve godine u jednoj noći, 1979; Žene, 1977; Lov, 1980; Vreme heroja, 1981.
Razgovor sa Aleksandrom Stasenkom