Ciklus Filmovi Aleksandra Petrovića

20. 12. 1982
Let nad močvarom, 1957.
Petar Dobrović, 1958.
Putevi, 1959.
Zapisnik br. 1, 1964.
Sabori, 1965.
Let nad močvarom, 1957.
Dvoje, 1961.

21. 12. 1982
Petar Dobrović, 1958.
Dani, 1963.
Putevi, 1959.
Tri, 1965.

23. 12. 1982
Sabori, 1965.
Skupljači perja, 1967.
Zapisnik br. 1, 1964.
Biće skoro propast sveta - nek propadne nije šteta, 1969.
Putevi, 1959.
Maestro i Margarita, 1972.

27. 12. 1982
Putevi, 1959.
Maestro i Margarita, 1972.
Let nad močvarom, 1957.
Grupni portret s damom, 1977.
Razgovor sa Aleksandrom Petrovićem