Ciklus Autori jugoslovenskog filma: Karpo Aćimović Godina

19. 04. 1987
Kratki filmovi: Piknik u nedelju, 1967; Sunce sveopšte sunce, 1967; Gratinirani mozak Pupilije Ferkeverk, 1970; Zdravi ljudi za razonodu, 1971; O ljubavnim veštinama ili film sa 14441 kvadratom, 1972; Nedostaje mi Sonja Heni, 1972 (jedan od autora)

20. 04. 1987
Splav Meduze, 1980.

21. 04. 1987
Crveni boogie, 1982.
Razgovor, učestvuju: Karpo Aćimović Godina, Branko Vučićević, Vuk Babić, Želimir Žilnik, Dušan Makavejev, Milorad Vučelić