Ciklus Izvan kontrole (u saradnji sa Feminističkom grupom Žena i društvo)

05. 06. 1988
Vanda Krajinović: Nove forme dokumentarnog filma u Britaniji, uvodna reč
Poseta Nikaragvi; proizvodnja: Kanal 4, V. Britanija

16. 06. 1988
Donna (istorija feminističkog pokreta u Italiji), film
O filmskoj interpretaciji istorije, razgovor vodi: Vanda Krajinović

20. 06. 1988
Prekidanje ćutanja, r. Melani Čejt (Melanie Chait)
O istoriji lezbijskog filma, razgovor vodi: Vanda Krajinović