Kontroverza iz Valjadolida, r. Žan Danijel Verhage (Jean-Daniel Verhaeghe), igrani film, Francuska; video projekcija; uvodna reč: Milo Petrović (u saradnji sa Jugoslovenskim udruženjem latinoamerikanista)