Filmska radionica: Pričam svoj film; mentori: Svetlana i Zoran Popović; projekcije završnih radova:
4 crtice o maskiranju (Milena Kvapil: Neoprezni spavač; Bojan Vuletić: Pravila igre; Pablo Fero: Licem u masku; Ivana Panić: Kad ja tamo, a ono međutim).
Filmska ekipa, 1 heroina i 6 probuđenih heroja (Dragan Šiljić: Povratak; Dragana Martinović: Bi bap bah; Miloš Tomić: Klipani u pudingu; Barbara Vasić: Radikalni rez; Zoran Grujin: Treba li srušiti Kartaginu; Marko Popović: Ljubi bližnjeg svog; Dragan Dimčić: Propoved vatre; Predrag Rodić: Film o snimanju, prolog i epilog).
Mera (Marko Popović, Dragan Dimčić i Dragan Šiljić), film članova radionice.