1977-02-05 Fantastika strip drustvo LP i IDP

Ljubomir Kljakić, Beograd: Fantastika - strip – društvo, izložba stripova naučne fantastike (u saradnji sa Filmforumom i Likovnim programom)