Revolucija je nešto drugo od običnog mirnog života, dokumentarna izložba povodom dvostrukog jubileja druga Josipa Broza Tita (u saradnji sa Muzejom revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije)