Čovekova prava, izložba dokumentarnog materijala UNESCO-a (povodom Dana prava čoveka)