Donald A. Foresta, SAD: Pregled američke video umetnosti, predavanje i projekcija video radova američkih umetnika (u saradnji sa Likovnim programom)