Jaroslav Andel, Njujork, SAD: Češka fotografija između dva rata, predavanje uz slajd projekciju