AICA - Susret jugoslovenskih kritičara (vidi Likovni program)