19. 12. 1983

Biti žena šta to znači?, projekcija filmova i tv emisija o situaciji žene u Francuskoj

"Biti žena šta to znači?" (Réponse de femmes: Notre corps, notre sexe), dokumentarni film,  režija: Agnès Varda, producent: Silvi Ženevoa (Silvie Genevoix);
"Yvonne Netter, avocate", film,  režija: C. Rusopulos (Carole Roussopoulos), 1982.

20. 12. 1983

"Žena u svom ogledalu", emisija iz književne serije "Apostrofi", učestvuju žene pisci; "Jeanne i Helene", film, režija: Gij Olivje (Guy Olivier)

21. 12. 1983

"Ma šta one hoće?" (Mais qu'est ce qu'elles veulent?), režija: Kolin Sero (Coline Serreau), 1977.

22. 12. 1983

"Simone de Beauvoir", film, režija: Žoze Dajan (Josee Dayan); intervju sa Simon de Bovoar vodi Žan Pol Sartr (Jean-Paul Sartre);

"Da li je feminizan izmenio žene?", emisija iz književne serije "Apostrofi"

23. 12. 1983

"Pet žena danas", emisija iz književne serije "Apostrofi"

"Bake islamske vere", film, režija: Kolin Sero (Coline Serreau)