Nikola Šuica, Beograd: Viljem Blejk (William Blake) i njegova vizija, predavanje uz projekciju slajdova i filma