Džuli Braun (Julie Brown) Sidnej, Australija: O fotografiji, predavanje sa projekcijom slajdova