Đilo Dorfles (Gilo Dorfles): "Moda", Izdavačka radna organizacija Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, promocija knjige, govore: Jerko Ješa Denegri, Ana Lendvaj, Žarana Papić, Ratka Marić, Ines Prica, Vlada Anđelković, Bojana Pejić