Video CD ’87, izbor radova sa 3. međunarodnog video bijenala u Ljubljani; program: video teatar, muzički video i nagrađeni radovi; izbor i komentar: Bojana Pejić.