Bojana Pejić, Beograd: Zeitlos (Berlin), predavanje uz projekciju slajdova o izložbi savremene skulpture