Postmoderno stanje - Liotar, Sloterdijk, Velmer (edicija Biblioteka Svetovi, IRO Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad), razgovor o knjigama; govore: Jerko Ješa Denegri, Željko Kipke, Miodrag Radović, Obrad Savić, Jovan Zivlak