"The Century is Drawning to Its Close", medijsko događanje (u saradnji sa Likovnim programom)

Dobrila Denegri: Moda koja je bila, modna revija;

Vesna Pavlović: Izložba fogorafija i slajd projekcija