Informacije '92: Berlin - New York - Los Angeles, umetnička scena 91/92; govore uz projekciju slajdova: Bojana Pejić i Biljana Tomić, Beograd (u saradnji sa Likovnim programom)