Gojko Škarić, Beograd: Art profane (S druge strane Trijumfalne kapije A. D.), strip-instalacija (u saradnji sa Likovnim programom)