Veso Sovilj, Prijedor / Beograd: Uvošteno platno (situacija 1, 2, 3, 4, 5), instalacija