Emil Memon, Ljubljana: Filmovi, projekcija filmova
Zoran Popović, Beograd: I Never promised You an Avant-garden, projekcija filma