Arh. Marina Čuturilo: Zaratan, grad-pozorište, izložba diplomskog rada na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu; izložbu otvara: prof. Bogdan Bogdanović