Katrin Mile (Catherine Millet): Barok 81, razgovor o izložbi u Parizu, učestvuju: Dunja Blažević, Jadranka Vinterhalter, Biljana Tomić