Grupa MEČ (Marijan Čehovin, Dejan Ećimović, Slobodan Maldini, Mustafa Musić, Stevan Žutić), Beograd: Urbana kuća, izložba arhitektonskih projekata; izložbu otvara: prof. Bogdan Bogdanović

Slobodan Maldini: Neki aspekti značenja u arhitekturi, predavanje

Dejan Ećimović: Primarna kuća, predavanje uz projekciju slajdova

Ognjen Babić: Projektovanje kompjuterom, video