Aspekti savremene arhitekture I, okrugli sto; uvodna reč: Nikola Polak; učestvuju: Bogdan Bogdanović, Ranko Radović, Aleksandar Milenković, Olga Popović, Radomir Vuković, Davor Lončarić, Ivan Crnković, Dušan Blaganje, Vojteh Ravnikar, članovi grupe MEČ