Marko Pogačnik, Šempas: Venecija grad budućnosti (budućnost Venecije), predavanje uz projekciju slajdova Bojana Brecelja