Miško Šuvaković, Beograd: David Nez - radovi 1968 -1973, izložba i predavanje