Program studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu povodom IV kongresa studenata arhitekture Jugoslavije:
Konstruktivni sistemi, radovi studenata iz Beograda;
Slobodne forme, radovi studenata iz Beograda;
Revitalizacija ulice, radovi studenata iz Zagreba;
Piranska vrata, radovi studenata iz Ljubljane.