Boris Podreka, Beč: Novi aspekti austrijske arhitekture i tradicija, predavanje