Aljoša Kolenc i Matjaž Požlep, Ljubljana: O idealnom u arhitekturi, predavanje uz slajd projekciju