Marijan Susovski, autor projekta, Zagreb: Novi obrt – slikarstvo, izložba;
učestvuju: Nela Barišić, Breda Beban, Danilo Dučak, Marina Ercegović, Zvjezdana Fio, Marina Krešić, Dušan Minovski, Igor Rončević, Anja Ševčik, Branka Uzur
(u saradnji sa Galerijom suvremene umjetnosti, Zagreb)