Deliti - delati – "delo" / Westeast (međunarodna avangardna grupa),
1979, godina borbe protiv smrti, besmrtnosti i avangarde, Vojislav Despotov