Patrik Nagatani (Patrick Nagatani), San Francisko: Odabrani radovi 1978 – 1982, izložba fotografija
(u saradnji sa Srećnom galerijom)