Jaroslav Andêl, Njujork: Češka fotografija između dva svetska rata, predavanje sa slajd projekcijom